Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

a) Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

b) Dispoziţiile autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

Dispozitia primarului nr. 16 din 29 ianuarie 2020

[pdf-embedder url=”https://ocolis-ab.ro/wp-content/uploads/2020/01/Dispozitia-primarului-nr.-16-din-29-ianuarie-2020-aprobare-Plan-de-pregatire-in-domeniul-situatiilor-de-urgenta-in-anul-2020.pdf” title=”Dispozitia primarului nr. 16 din 29 ianuarie 2020 aprobare Plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2020″]

Dispozitia primarului nr. 15 din 20 ianuarie 2020

[pdf-embedder url=”https://ocolis-ab.ro/wp-content/uploads/2020/01/Dispozitia-primarului-nr.-15-din-20-ianuarie-2020-modificare-cuantum-ajutor-incalzire-GIURGIU-MARIANA-.pdf” title=”Dispozitia primarului nr. 15 din 20 ianuarie 2020 modificare cuantum ajutor incalzire GIURGIU MARIANA”]

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Vânzare material lemnos pe picior

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIS
PRIMARIA
Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152

Tel/ fax : 0258/700888 ;
e-mail primariaocolis@yahoo.com
web www ocolis-ab.ro

___________________________________________________________________________

 Nr. 911 / 10.04.2018 

 A N U N Ț
Vânzare material lemnos pe picior

 1. Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com.
 2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 26.04.2018, orele 12
 3. Locul desfasurarii licitatiei : sediul Primăriei comunei Ocoliș .
 4. Tipul licitatiei: publică cu preselecție , mixtă .
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: HCL nr. 87/27.11.2017; HCL nr. 7/06.02.2018 .
 6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 20.04.2018, orele 12.
 7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie si inscrierea la licitatie : 20.04.2018, orele 10 .
 8. Lista grupajului de partizi care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare grupaj de partizi sunt : . – 1262375, cu un volum brut de 119  mc – specia molid ;

–           1262376, cu un volum brut de 51 mc – specia molid  ;

–           1262377, cu un volum brut de 66 mc– specia molid  ;

–           1262378, cu un volum brut de 109 mc – specia molid  ;

–           1262379, cu un volum brut de 96 mc – specia molid  ;

–           1262380, cu un volum brut de 211 mc– specia molid  ;

–         1262381, cu un volum brut de 707 mc, din care 655 mc molid si 52 mc – mesteacăn.

– Prețul de pornire : 170 lei /mc. Pasul de licitație : 9 lei / mc .

 1. Volumul brut de masa lemnoasa oferit la licitatie 1359 mc .
 2. Alte informatii privind masa lemnoasa care se ofera spre vanzare: se găsește în cantonul III- Vârtopeni – O.S. Valea Ierii .
 3. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 10.04.2018.
 4. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei (persoane de contact, numere de telefon si fax, e-mail: comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com. Persoană de contact : Giurgescu Victor – Viceprimar , telefon : 0784203162.

Organizator,
COMUNA OCOLIȘ ,
PRIMAR – Jucan Alin Alexandru

 

 

 

A N U N Ț Vânzare material lemnos pe picior

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIS
PRIMARIA
Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152
Tel/ fax : 0258/700888 ;
e-mail primariaocolis@yahoo.com
web www ocolis-ab.ro
___________________________________________________________________________
Nr. 38 / 08.01.2018

A N U N Ț
Vânzare material lemnos pe picior

1. Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com.
2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 29.01.2018, orele 12
3. Locul desfasurarii licitatiei : sediul Primăriei comunei Ocoliș .
4. Tipul licitatiei: publică cu preselecție , mixtă .
5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: HCL nr. 87/27.11.2017.
6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 22.01.2018, orele 12.
7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie si inscrierea la licitatie : 22.01.2018, orele 10 .
8. Lista grupajului de partizi care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare grupaj de partizi sunt : . – 1262375, cu un volum brut de 119 mc – specia molid ;
– 1262376, cu un volum brut de 51 mc – specia molid ;
– 1262377, cu un volum brut de 66 mc– specia molid ;
– 1262378, cu un volum brut de 109 mc – specia molid ;
– 1262379, cu un volum brut de 96 mc – specia molid ;
– 1262380, cu un volum brut de 211 mc– specia molid ;
– 1262381, cu un volum brut de 707 mc, din care 655 mc molid si 52 mc – mesteacăn.
– Prețul de pornire : 200 lei /mc. Pasul de licitație : 10 lei / mc .
9. Volumul brut de masa lemnoasa oferit la licitatie 1359 mc .
10. Alte informatii privind masa lemnoasa care se ofera spre vanzare: se găsește în cantonul III- Vârtopeni – O.S. Valea Ierii .
11. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 08.01.2018.
12. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei (persoane de contact, numere de telefon si fax, e-mail: comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com. Persoană de contact : Giurgescu Victor – Viceprimar , telefon : 0784203162.

Organizator,
COMUNA OCOLIȘ ,
PRIMAR – Jucan Alin Alexandru

ANUNT VANZARE MATERIAL LEMNOS PE PICIOR

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIS
PRIMARIA
Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152
Tel/ fax : 0258/700888 ;
e-mail primariaocolis@yahoo.com
web www ocolis-ab.ro
___________________________________________________________________________
Nr. 2535 / 07.12.2017

A N U N Ț
Vânzare material lemnos pe picior

1. Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com.
2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 28.12.2017, orele 12
3. Locul desfasurarii licitatiei : sediul Primăriei comunei Ocoliș .
4. Tipul licitatiei: publică cu preselecție , mixtă .
5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: HCL nr. 87/27.11.2017.
6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 20.12.2017, orele 12.
7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie si inscrierea la licitatie : 20.12.2017, orele 10 .
8. Lista grupajului de partizi care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare grupaj de partizi sunt : . – 1262375, cu un volum brut de 119 mc – specia molid ;
– 1262376, cu un volum brut de 51 mc – specia molid ;
– 1262377, cu un volum brut de 66 mc– specia molid ;
– 1262378, cu un volum brut de 109 mc – specia molid ;
– 1262379, cu un volum brut de 96 mc – specia molid ;
– 1262380, cu un volum brut de 211 mc– specia molid ;
– 1262381, cu un volum brut de 707 mc, din care 655 mc molid si 52 mc – mesteacăn.
– Prețul de pornire : 200 lei /mc. Pasul de licitație : 10 lei / mc .
9. Volumul brut de masa lemnoasa oferit la licitatie 1359 mc .
10. Alte informatii privind masa lemnoasa care se ofera spre vanzare: se găsește în cantonul III- Vârtopeni – O.S. Valea Ierii .
11. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 08.12.2017.
12. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei (persoane de contact, numere de telefon si fax, e-mail: comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com. Persoană de contact : Giurgescu Victor – Viceprimar , telefon : 0784203162.

Organizator,
COMUNA OCOLIȘ ,
PRIMAR – Jucan Alin Alexandru

ANUNT VANZARE MATERIAL LEMNOS PE PICIOR

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIS
PRIMARIA

Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152
Tel/ fax : 0258/700888 ;

e-mail primariaocolis@yahoo.com
web www ocolis-ab.ro

___________________________________________________________________________

 Nr. 2535 / 07.12.2017 

 A N U N Ț

Vânzare material lemnos pe picior

 1. Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com.
 2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 28.12.2017, orele 12
 3. Locul desfasurarii licitatiei : sediul Primăriei comunei Ocoliș .
 4. Tipul licitatiei: publică cu preselecție , mixtă .
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: HCL nr. 87/27.11.2017.
 6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 20.12.2017, orele 12.
 7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie si inscrierea la licitatie : 20.12.2017, orele 10 .
 8. Lista grupajului de partizi care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare grupaj de partizi sunt : . – 1262375, cu un volum brut de 119  mc – specia molid ;

–           1262376, cu un volum brut de 51 mc – specia molid  ;

–           1262377, cu un volum brut de 66 mc– specia molid  ;

–           1262378, cu un volum brut de 109 mc – specia molid  ;

–           1262379, cu un volum brut de 96 mc – specia molid  ;

–           1262380, cu un volum brut de 211 mc– specia molid  ;

–         1262381, cu un volum brut de 707 mc, din care 655 mc molid si 52 mc – mesteacăn.

– Prețul de pornire : 200 lei /mc. Pasul de licitație : 10 lei / mc .

 1. Volumul brut de masa lemnoasa oferit la licitatie 1359 mc .
 2. Alte informatii privind masa lemnoasa care se ofera spre vanzare: se găsește în cantonul III- Vârtopeni – O.S. Valea Ierii .
 3. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 08.12.2017.
 4. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei (persoane de contact, numere de telefon si fax, e-mail: comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com. Persoană de contact : Giurgescu Victor – Viceprimar , telefon : 0784203162.

 

Organizator,

COMUNA OCOLIȘ ,

PRIMAR – Jucan Alin Alexandru

 

 

Declarații de avere și de interese

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Transparența veniturilor salariale

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Toate documentele de interes public