Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

a) Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

b) Dispoziţiile autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

ANUNT IMPORTANT ORDONANTA 3

JUDEŢUL ALBA

COMUNA OCOLIȘ

PRIMARIA

Nr. 742 / 25.03.2020

ANUNȚ IMPORTANT

cuprinzând măsuri de prevenire a raspândirii COVID-19

dispuse prin Ordonanța militară nr. 3/24.03.2020

 

Prin Ordonanța militară nr. 3 emisă de către Ministrul Afacerilor Interne la data de 24.03.2020 au fost dispuse următoarele măsuri:

 1. Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale lor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

– deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

–   deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

–   deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

–   deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

–   deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

–   deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

 1. Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 -13.00, strict pentru următoarele motive:
 2. a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
 3. b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 5. d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
 6. Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței / gospodăriei , este permisă și în afara intervalului orar 11.00- 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole .
 7. Pentru verificarea motivului deplasării:

–    angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;

–    persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

     Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute mai sus , se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.    Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele,  data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau al unui dispozitiv electronic similar.

 

 Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

 

     Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz , carantinării pentru toate persoanele care intră în România .

Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.

 

(2)     Nerespectarea măsurilor prevăzute în Ordonanta Militară nr. 3/24.03.2020,  atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

PRIMAR,

JUCAN ALIN ALEXANDRU

Print Friendly, PDF & Email

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

ANUNT VANZARE MATERIAL LEMNOS PE PICIOR

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIS
PRIMARIA

Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152
Tel/ fax : 0258/700888 ;

e-mail primariaocolis@yahoo.com
web www ocolis-ab.ro

___________________________________________________________________________

 Nr. 2535 / 07.12.2017 

 A N U N Ț

Vânzare material lemnos pe picior

 1. Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com.
 2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 28.12.2017, orele 12
 3. Locul desfasurarii licitatiei : sediul Primăriei comunei Ocoliș .
 4. Tipul licitatiei: publică cu preselecție , mixtă .
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: HCL nr. 87/27.11.2017.
 6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 20.12.2017, orele 12.
 7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie si inscrierea la licitatie : 20.12.2017, orele 10 .
 8. Lista grupajului de partizi care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare grupaj de partizi sunt : . – 1262375, cu un volum brut de 119  mc – specia molid ;

–           1262376, cu un volum brut de 51 mc – specia molid  ;

–           1262377, cu un volum brut de 66 mc– specia molid  ;

–           1262378, cu un volum brut de 109 mc – specia molid  ;

–           1262379, cu un volum brut de 96 mc – specia molid  ;

–           1262380, cu un volum brut de 211 mc– specia molid  ;

–         1262381, cu un volum brut de 707 mc, din care 655 mc molid si 52 mc – mesteacăn.

– Prețul de pornire : 200 lei /mc. Pasul de licitație : 10 lei / mc .

 1. Volumul brut de masa lemnoasa oferit la licitatie 1359 mc .
 2. Alte informatii privind masa lemnoasa care se ofera spre vanzare: se găsește în cantonul III- Vârtopeni – O.S. Valea Ierii .
 3. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 08.12.2017.
 4. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei (persoane de contact, numere de telefon si fax, e-mail: comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com. Persoană de contact : Giurgescu Victor – Viceprimar , telefon : 0784203162.

 

Organizator,

COMUNA OCOLIȘ ,

PRIMAR – Jucan Alin Alexandru

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Declarații de avere și de interese

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Transparența veniturilor salariale

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Print Friendly, PDF & Email