Strategia de dezvoltare a Comunei Ocoliș

2014-2020

 

CUPRINS
Cuvânt înainte ……………………………………………………………………………..
Prefață ……………………………………………………………………………………….
Introducere …………………………………………………………………………………
PARTEA I – ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE
1. Cadrul natural, istoricul și relieful comunei Ocolis…………………….
1.1 Așezare geografică ………………………………………………..
1.2 Suprafața ……………………………………………………………..
1.3 Rețea hidrografică ………………………………………………..
1.4 Clima …………………………………………………………………..
1.5 Relieful, solul, structura geologică a teritoriului …………
1.6 Vegetația și fauna ………………………………………………..
1.7 Resursele subsolului ……………………………………………
2. Demografie ………………………………………………………………………………………
2.1 Caracteristicile generale ale populației comunei Ocolis ………….
2.2 Mișcarea naturală a populației în comuna Ocolis ………………….
2.3 Migrația populației …………………………………………………………….
3. Forța de muncă ……………………………………………………………………………….
3.1 Populația activă și populația ocupată ……………………..
3.2 Șomajul ……………………………………………………………..
4. Activități economice ……………………………………………………………………….
4.1 Investiții existente ……………………………………………….
4.2 Agricultura …………………………………………………………
4.2.1 Exploatări agricole organizate ………………….
4.2.2 Exploatări zootehnice organizate ……………..
4.2.3 Exploatări piscicole organizate ………………..
4.2.4 Silvicultura și vânătoare …………………………
4.3 Turism …………………………………………………………….
4.3.1 Resursele de turism ………………………………
4.3.2 Tipuri de turism practicate ………………………
4.4 Alte activități economice ……………………………………..
4.4.1 Agenți economici – activități neagricole ……..
5. Echiparea teritoriului ………………………………………………………………………
5.1 Infrastructura rutieră și/sau feroviară …………………….
5.2 Infrastructura tehnico-edilitară ……………………………..
5.3 Servicii poștale, telecomunicații și mass-media ……..
5.4 Parcuri și zone de agrement ………………………………..
6. Social …………………………………………………………………………………………….
6.1 Sănătate – infrastructură, resurse umane ……………….
6.2 Protecție socială …………………………………………………
6.3 Educație ……………………………………………………………..
6.4 Cultură și culte …………………………………………………….
6.5 Sport ………………………………………………………………….
7. Mediu ……………………………………………………………………………………………
7.1 Protecția naturii și a peisajului………………………………..
7.2 Factori si probleme de mediu ………………………………..
7.2.1 Factori de mediu-aer ……………………………….
7.2.2 Factori de mediu-apa ……………………………..
7.2.3 Factori de mediu-sol ……………………………….
7.2.4 Alți factori cu impact asupra mediului ………..
7.3 Alimentarea cu apă …………………………………………….
7.4 Sistemul actual de gestionare al deșeurilor ……………
8. Administrația publică locală ………………………………………………………….
8.1 Structura, servicii și ordine publică ……………………….
PARTEA a II-a – STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI Ocolis,
JUDEȚUL Alba PENTRU PERIOADA 2014 – 2020
9. Viziune, obiective, acțiuni și măsuri ………………………………………………..
9.1 Viziunea ……………………………………………………..
9.2 Obiective generale si specifice…………………………………..
9.3 Identificarea portofoliului de proiecte ………………………………….
10. Procesul de consultare a populației ……………………………………………….
10.1 Metoda ………………………………………………………………….
10.2 Chestionarul ………………………………………………………….
10.3 Analiza datelor ………………………………………………………
ANEXE
1. Analiza SWOT …………………………………………………………..
2. PLANIFICAREA ACTIUNILOR pentru dezvoltarea socio-economica a comunei Ocolis, in perioada 2014 – 2020
3. Lista agentilor economici din comuna Ocolis

DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Print Friendly, PDF & Email