Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

a) Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local

Proiect de hotărâre privind Bugetul pentru anul 2018

 1. Dezbatere publica – proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului pe anul 2018
  Anunt dezbatere publica buget 2018
 2. PROIECT DE BUGET AN 2018
  PROIECT DE BUGET AN 2018
Print Friendly, PDF & Email

Proiect de Buget pentru anul 2016

 1. PROIECT BUGET 2016
  Proiect buget 2016
Print Friendly, PDF & Email

b) Dispoziţiile autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

ANUNT IMPORTANT!

ANUNT IMPORTANT

ANUNT IMPORTANT

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Local de Informare Turistică

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Proiect de hotărâre privind Bugetul pentru anul 2018

 1. Dezbatere publica – proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului pe anul 2018
  Anunt dezbatere publica buget 2018
 2. PROIECT DE BUGET AN 2018
  PROIECT DE BUGET AN 2018
Print Friendly, PDF & Email

Proiect de Buget pentru anul 2016

 1. PROIECT BUGET 2016
  Proiect buget 2016
Print Friendly, PDF & Email

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Lista funcțiilor și a retribuției Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ocoliș pentru anul 2018

Lista funcțiilor și a retribuției Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ocoliș pentru anul 2018

DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

venituri_salariale_2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Sprijin pentru completarea Declarației Unice

Beneficiați de asistență pentru depunerea Declarației Unice conform Ordinului comun nr.1938/2018
Vă puteți adresa
– d.nei VLAD Iuliana și TURC Vasile

tel. 0258 7008 888 fax 0258700900
e-mail. primariaocolis@yahoo.com
www.ocolis-ab.ro 

Print Friendly, PDF & Email

Vânzare material lemnos pe picior

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIS
PRIMARIA
Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152

Tel/ fax : 0258/700888 ;
e-mail primariaocolis@yahoo.com
web www ocolis-ab.ro

___________________________________________________________________________

 Nr. 911 / 10.04.2018 

 A N U N Ț
Vânzare material lemnos pe picior

 1. Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com.
 2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 26.04.2018, orele 12
 3. Locul desfasurarii licitatiei : sediul Primăriei comunei Ocoliș .
 4. Tipul licitatiei: publică cu preselecție , mixtă .
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: HCL nr. 87/27.11.2017; HCL nr. 7/06.02.2018 .
 6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 20.04.2018, orele 12.
 7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie si inscrierea la licitatie : 20.04.2018, orele 10 .
 8. Lista grupajului de partizi care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare grupaj de partizi sunt : . – 1262375, cu un volum brut de 119  mc – specia molid ;

–           1262376, cu un volum brut de 51 mc – specia molid  ;

–           1262377, cu un volum brut de 66 mc– specia molid  ;

–           1262378, cu un volum brut de 109 mc – specia molid  ;

–           1262379, cu un volum brut de 96 mc – specia molid  ;

–           1262380, cu un volum brut de 211 mc– specia molid  ;

–         1262381, cu un volum brut de 707 mc, din care 655 mc molid si 52 mc – mesteacăn.

– Prețul de pornire : 170 lei /mc. Pasul de licitație : 9 lei / mc .

 1. Volumul brut de masa lemnoasa oferit la licitatie 1359 mc .
 2. Alte informatii privind masa lemnoasa care se ofera spre vanzare: se găsește în cantonul III- Vârtopeni – O.S. Valea Ierii .
 3. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 10.04.2018.
 4. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei (persoane de contact, numere de telefon si fax, e-mail: comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com. Persoană de contact : Giurgescu Victor – Viceprimar , telefon : 0784203162.

Organizator,
COMUNA OCOLIȘ ,
PRIMAR – Jucan Alin Alexandru

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

A N U N Ț Vânzare material lemnos pe picior

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIS
PRIMARIA
Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152
Tel/ fax : 0258/700888 ;
e-mail primariaocolis@yahoo.com
web www ocolis-ab.ro
___________________________________________________________________________
Nr. 38 / 08.01.2018

A N U N Ț
Vânzare material lemnos pe picior

1. Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com.
2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 29.01.2018, orele 12
3. Locul desfasurarii licitatiei : sediul Primăriei comunei Ocoliș .
4. Tipul licitatiei: publică cu preselecție , mixtă .
5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: HCL nr. 87/27.11.2017.
6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 22.01.2018, orele 12.
7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie si inscrierea la licitatie : 22.01.2018, orele 10 .
8. Lista grupajului de partizi care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare grupaj de partizi sunt : . – 1262375, cu un volum brut de 119 mc – specia molid ;
– 1262376, cu un volum brut de 51 mc – specia molid ;
– 1262377, cu un volum brut de 66 mc– specia molid ;
– 1262378, cu un volum brut de 109 mc – specia molid ;
– 1262379, cu un volum brut de 96 mc – specia molid ;
– 1262380, cu un volum brut de 211 mc– specia molid ;
– 1262381, cu un volum brut de 707 mc, din care 655 mc molid si 52 mc – mesteacăn.
– Prețul de pornire : 200 lei /mc. Pasul de licitație : 10 lei / mc .
9. Volumul brut de masa lemnoasa oferit la licitatie 1359 mc .
10. Alte informatii privind masa lemnoasa care se ofera spre vanzare: se găsește în cantonul III- Vârtopeni – O.S. Valea Ierii .
11. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 08.01.2018.
12. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei (persoane de contact, numere de telefon si fax, e-mail: comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com. Persoană de contact : Giurgescu Victor – Viceprimar , telefon : 0784203162.

Organizator,
COMUNA OCOLIȘ ,
PRIMAR – Jucan Alin Alexandru

Print Friendly, PDF & Email

Declarații de avere și de interese

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Transparența veniturilor salariale

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Print Friendly, PDF & Email