Statutul Unității Administrativ Teritoriale

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local

Regulamente de organizare și funcționare a instituției Primăriei

Regulamente privind aparatul de specialitate al primarului

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Local de Informare Turistică