INFORMAȚII FINANCIARE

Bugetul pe surse financiare / Situația plăților (execuția bugetară) / Situația drepturilor salariale potrivit legii precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

Bugetul local pentru anul 2016

 1. PROIECT BUGET 2016
  Proiect buget 2016
  PAAP  13 DECEMBRIE 2016
  PLAN ACHIZITII PUBLICE ACTUALIZAT LA 13 DECEMBRIE 2016
 2. PAAP ACTUALIZAT LA 29 AUGUST 2016
  PLAN ACHIZITII ACTUALIZAT LA 29 AUGUST 2016
 3. Plan Anual al Achizitiilor Publice 2016
  PAAP 2016
 4. Cheltuieli sectiunea de dezvoltare ch02d
 5. Cheltuieli sectiunea de functionare ch02f
 6. Venituri sectiunea de dezvoltare v02d
 7. venituri  sectiunea de functionare v02f
 8. Bilant la 30.09.2016  bilant
 9. Bugetul (buget_2011_comuna_ocolis)