INFORMAȚII FINANCIARE

Bugetul pe surse financiare / Situația plăților (execuția bugetară) / Situația drepturilor salariale potrivit legii precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

SITUATII FINANCIARE LA 31 MARTIE 2019

Cont rezultat patrimonial la 31 martie 2019

Situatia active si datorii la 31 martie 2019

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situatia fluxuri  de trezorerie

Situatia fluxuri de numerar p[e conturi