Conducerea primăriei și aparatul de specialitate

PRIMĂRIA COMUNEI OCOLIȘ , județul Alba – ROMÂNIA
Ocoliș, strada Principală, nr. 152, cod postal 517525
tel. 0258 700 888
e-mail. primariaocolis@yahoo.com
www.ocolis-ab.ro 

PRIMARUL COMUNEI OCOLIȘ

Dr. JUCAN Alin Alexandru

Programul de audiențe:
– 

VICEPRIMARUL COMUNEI OCOLIȘ

GIURGESCU Victor

Programul de audiențe:
– 

SECRETARUL COMUNEI OCOLIȘ

CHIRICĂ Paraschiva

STARE CIVILĂ:
e-mail: starecivila_ocolis@ab.e-adm.ro
persoana de contact Chirica Paraschiva 

Programul de audiențe:

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

COMPARTIMENTELE PRIMARIEI
Compartiment Financiar Contabil

e-mail contabilitate: contabilitate_ocolis@ab.e-adm.ro
persoana de contact Turc Vasile
e-mail: taxe_ocolis@ab.e-adm.ro
persoana de contact Vlad Iuliana Sabina

TURC VASILE – contabil
VLAD IULIANA – referent
Compartimentul Agricultură, Cadastru, Administrativ

e-mail: registruagricol_ocolis@ab.e-adm.ro
persoana de contact Micu Maria

HARDA ALEXANDRU – inginer
MICU MARIA – referent
TRIF FLORENTINA – guard
Compartimentul Relații cu Publicul, Dezvoltare Locală
PUIU VALERIA – inspector de specialitate
Compartimentul Personal, Cultură
CURSAU LENUTA – bibliotecar
Compartimentul Dezvoltare locală, Implementare proiecte
GOREA Mihaela Maria – inspector de specialitate (ghid de turism)
MICLEA Adriana – referent (agent de turism)
HARDA Alin Ioan – sofer (deservent utilaje)

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
De LUNI până VINERI, orele 08 – 16

ORGANIGRAMA

Organigrama si stat de functii
Descarca documentul aici