ANUNT VANZARE MATERIAL LEMNOS PE PICIOR

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIS
PRIMARIA
Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152
Tel/ fax : 0258/700888 ;
e-mail primariaocolis@yahoo.com
web www ocolis-ab.ro
___________________________________________________________________________
Nr. 2535 / 07.12.2017

A N U N Ț
Vânzare material lemnos pe picior

1. Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com.
2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 28.12.2017, orele 12
3. Locul desfasurarii licitatiei : sediul Primăriei comunei Ocoliș .
4. Tipul licitatiei: publică cu preselecție , mixtă .
5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: HCL nr. 87/27.11.2017.
6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 20.12.2017, orele 12.
7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie si inscrierea la licitatie : 20.12.2017, orele 10 .
8. Lista grupajului de partizi care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare grupaj de partizi sunt : . – 1262375, cu un volum brut de 119 mc – specia molid ;
– 1262376, cu un volum brut de 51 mc – specia molid ;
– 1262377, cu un volum brut de 66 mc– specia molid ;
– 1262378, cu un volum brut de 109 mc – specia molid ;
– 1262379, cu un volum brut de 96 mc – specia molid ;
– 1262380, cu un volum brut de 211 mc– specia molid ;
– 1262381, cu un volum brut de 707 mc, din care 655 mc molid si 52 mc – mesteacăn.
– Prețul de pornire : 200 lei /mc. Pasul de licitație : 10 lei / mc .
9. Volumul brut de masa lemnoasa oferit la licitatie 1359 mc .
10. Alte informatii privind masa lemnoasa care se ofera spre vanzare: se găsește în cantonul III- Vârtopeni – O.S. Valea Ierii .
11. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 08.12.2017.
12. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei (persoane de contact, numere de telefon si fax, e-mail: comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com. Persoană de contact : Giurgescu Victor – Viceprimar , telefon : 0784203162.

Organizator,
COMUNA OCOLIȘ ,
PRIMAR – Jucan Alin Alexandru

Posted in Anunturi publice.