HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2017

 1. Hotararea nr. 94/17.12.2017
  HCVL 94 din 17.12.2017 rectifiocare buget local
 2. Hotararea nr. 93/17.12.2017
  HCL 93 din 17.12.2017 insusire Raport evaluare inventar bunuri dom. public (1)
 3. Hotararea nr. 92/17.12.2017
  ANEXA la HCL 92
  HCL 92 DIN 17.12.2017 stabilire impozite si taxe 2018
 4. Hotararea nr. 91/17.12.2017
  HCL 91 DIN 17.12.2017 aprobare ordine de zi
 5. Hotararea nr. 90 / 27.11.2017
  HCL 90 din 27.11 modificare hcl 75 din 16.10.
 6. Hotararea nr. 89 /27.11.2017
  HCL 89 din 27.11 revocare hcl 74 din 16.10.
 7. Hotararea nr. 88 / 27.11.2017
  HCL 88 din 27.11 rectificare buget
 8. Hotararea nr. 87 / 27.11.2017
  HCL 87 din 27.11. licitatie material lemnos
 9. Hotararea nr. 86/ 27.11.2017
  HCL 86 din 27.11. aprobare ADI MOTII GAZ
 10. Hotararea nr. 85 / 27.11.2017
  HCL 85 din 27.11 calendar targuri 2018
 11. Hotararea nr. 84 /27.11.2017
  HCL 84 din 27.11.2017 ordine de zi
 12. ANUNT PUBLIC
  anunt public – proiect hot. impozite si taxe locale 2018
 13. Hotararea nr. 83/07.11.2017
  HCL 83 din 07.11. obiective propuse BUSCAT DEVELOPMENT
 14. Hotararea nr. 82/07.11.2017
  HCL 82 dinm 07.11. intocmire amenajament silvic
 15. Hotararea nr. 81/07.11.2017
  HCL 81 07.11. ordine de zi
 16. Hotararea nr. 80/03.11.2017
  HCL 80 din 03.11. cladire administrativa Dispensar Uman
 17. Hotararea nr. 79/03.11.2017
  HCL 79 din 03.11. aprobare consum carburanti vehicule
 18. Hotararea nr. 78/03.11.2017
  HCL 78 din 03.11. rectificare buget , reactuaqlizare lista investitii
 19. Hotararea nr. 77/03.11.2017
  HCL 77 din 03.11. ordine de zi
 20. Hotararea nr. 76/03.11.2017
  HCL nr. 76 din 03.11. presedinte sedinta perioada noiembrie -ianuarie 2018
 21. Hotararea nr. 75/16.10.2017
  HCL 75 din 16.10. aproba contract asistenta juridica – avocat
 22. Hotararea nr. 74/16.10.2017
  HCL 75 din 16.10. inscriere in CF 70255
 23. Hotararea nr. 73/16.10.2017
  HCL 73 din 16.10. rectificare buget local si actrualizare lista investitii
 24. Hotararea nr. 72/16.10.2017
  HCL 72 din 16.10.2017 mandat special A.D.I
 25. Hotararea nr. 71/16.10.2017
  HCL 71 din 16.10.2017 ordine de zi
 26. Lista retribuțiilor pe funcții în cadrul primăriei Comunei Ocoliș conform legii 153/2017 și HCL nr. 53/2017
  salarii_2017
 27. Hotararea nr. 70 / 28.09.2017
  HCL 70 din 28.09.2017desemnare consilieri in consiliul de administrare al Scolii
 28. Hotararea nr. 69 / 28.09.2017
  HCL 69 din 28.09.2017modificare domeniu prival al com. Ocolis
 29. Hotararea nr. 68 / 28.09.2017
  HCL 68 din 28.09.2017aprobare acces pe drum vicinal
 30. Hotararea nr. 67 / 28.09.2017
  HCL 67 din 28.09.2017 rectificare buget , reactualizare lisa investitii
 31. Hotararea nr. 66 / 28.09.2017
  HCL 66 din 28.09.2017 raport evaluare concesionare teren
  anexa la hcl 66 din 28.09.
  anexa 1 la hcl 66 din 28.09.
  documentatie cadastrala anexa la hcl 66 din 28.09
 32. Hotararea nr. 65 / 28.09.2017
  HCL 65 din 28.09.2017 ordine de zi
 33. Hotararea nr. 64 / 31.08.2017
  HCL 64 din 31.08.2017 aprobare marcare material l;emnos
 34. Hotararea nr. 63 / 31.08.2017
  HCL 63 din 31.08.201`7 aprobare rectificare buget si lista investitii
 35. Hotararea nr. 62/31.08.2017
  HCL 62 din 31.08.2017 aprobare extindere intravilan com. Ocolis
 36. Hotararea nr. 61/31.08.2017
  HCL 61 din 31.08.2017 aprobare ordine de zi
 37. Hotararea nr. 60/16.08.2017
  HCL 60 din 16.08.2017 aprobare cont executie la 30.06.2017
 38. Hotararea nr. 59/16.08.2017
  HCL 59 din 16.08.2017 modificare si completare art. 73 din ROF CL Ocolis
 39. Hotararea nr. 58/16.08.2017
  HCL 58 din 16.08.2017rectificare buget
 40. Hotararea nr. 57/16.08.2017
  HCL 57 din 16.08.2017 modificare anexa la hcl 53 din 24.07.2017
 41. Hotararea nr. 56 / 16.08.2017
  HCL 56 din 16.08.2017 ordine de zi
 42. Hotararea nr. 55/16.08.2017
  HCL 55 DIN 16.08.2017 presedinte sedinta august -octombrie
 43. Hotararea nr. 54/24.07.2017
  HCL nr. 54 din 24.07.2017 rectificare buget
 44. Hotararea nr. 53/24.07.2017
  HCL nr. 52 din 24.07.2017 stabilire salarii
 45. Hotararea nr. 52/24.07.2017
  HCL nr. 52 din 24.07.2017 ordine de zi
 46. Hotararea nr. 51/29.06.2017
  HCL nr. 51 din 29.06.2017 rectificare buget
 47. Hotararea nr. 50/29.06.2017
  HCL nr. 50 din 29.06.2017ordine de zi
 48. Hotararea nr. 49/29.06.2017
  HCL nr. 49 din 29.06.2017 alegere presedinte sedinta
 49. Hotararea nr. 48 /24.06.2017
  HCL nr. 48 din 24.06.2017 asistenta juridica
 50. Hotararea nr. 47/24.06.2017
  HCL n3. 47 din 24.06.2017 ordine de zi
 51. Hotararea nr. 46/30.05.2017
  HCL nr. 46 din 30.05. 2017trecere imobil din domeniu privat in public
 52. Hotararea nr. 45/30.05.2017
  HCL nr. 45 din 30.05.2017 aproba reorganizare SVSU
 53. Hotararea nr. 44/30.05.2017
  HCL nr. 44 din 30.05.2017 aprobare studiu de fundamentare al serviciului de salubrizare
 54. Hotararea nr. 43/30.05.2017
  HCL nr. 43 din 30.05.2017 aprobare ordine de zi
 55. Hotararea nr. 42/30.05.2017
  HCL nr. 42 din 30.05.2017 alegere presedinte sedinta mai- iulie
 56. Hotararea nr. 41/ 10.05.2017
  HCL NR. 41 din 10.05.2017 intabulare imobil in domeniu public
 57. Hotararea nr. 40/ 10.05.2017
  HCL nr. 40 din 10.05.2017 ordine de zi
 58. Hotararea nr. 39/04.05.2017
  HCL nr. 39 din 04.0.2017 elaborare amenajamet pastoral
 59. Hotararea nr. 38/04.05.2017
  HCL nr.38 din 04.05.2017 aprobare ordine de zi
 60. Hotararea nr. 37 / 26.04.2017
  HCL 37 din 26.04.2017 aprobare taxe locale
 61. Hotararea nr. 36  / 26.04.2017
  HCL 36 din 26.04.2017 aprobare proiect Modernizare drumuri forestiere
 62. Hotararea nr. 35 / 26.04.2017
  HCL 35 DIN 26.04.2017 APROBARE DATE PASUNAT ANIMNALE
 63. Hotararea nr. 34 /26.04.2017
  HCL 34 din din 26.04.2017 aprobare reglementare lucru cu foc si fumat
 64. Hotararea nr. 33 / 26.04.2017
  HCL nr. 33 din 26.04.2017 apropare PAAP
 65. Hotararea nr. 32/26.04.2017
  HCL nr. 32 din 26.04.2017 aprobare ordine de zi
 66. Hotararea nr. 31/21.03.2017
  HCL 31 din 21.03.2017 buget local venituri si cheltuieli
 67. Hotararea nr. 30/21.03.2017
  HCL 30 din 21.03.2017 aprobare Statut comuna Ocolis
 68. Hotararea nr.29/21.03.2017
  HCL 29 din 21.03.2017 modificare si completare hcl 112017
 69. Hotararea nr. 28/21.03.2017
  HCL 28 din 21.03.2017 ordine de zi
 70. Hotararea nr. 27/14.03.2017
  HCL 27 din 14.03.2017 cofinantare Reabilitare si dotare dispensar uman
 71. Hotararea nr. 26/14.03.2017
  HCL 26 din 14.03.2017 cofinantare Modernizare si dotare baza sportiva
 72. Hotararea nr. 25/14.03.2017
  HCL 25 din 14.03.2017 cofinantare Realizare pod peste valea Ocolisului La Cruce
 73. Hotararea nr. 24/ 14.03.2017
  HCL 24 din 14.03.2017 cofinantare Realizare pod peste Valea Ocolisului la Steaza
 74. Hotararea nr. 23/14.03.2017
  HCL 23 din 14.03.201`7cofinantare Reabilitare si dotareinternat scolar
 75. Hotararea nr. 22/14.03.2017
  HCL 22 din 14.03.2017 ordine de zi
 76. Hotararea nr. 21/14.03.2017
  HCL 21din 14.03.2017presedinte sedinta martie-mai
 77. Hotararea nr. 20/27.02.2017
  HCL nr. 20 din 27.02.2017 actualizare PUG SI RLU
 78. Hotararea nr. 19/27.02.2017
  HCL nr. 19 din 27.02.2017 aprobare retea scolara -an scolar 2017-2018
 79. Hotararea nr. 18/27.02.2017
  HCL nr. 18 acordare AVIZ RCS&RDS SA
 80. Hotararea nr. 17 /27.02.2017
  HCL nr. 17 din 27.02.2017 aprobare cont incheiere exercitiu bugetar 31.12.2016
 81. Hotararea nr. 16/27.02.2017
  HCL nr. 16 din 27.02.2017 aprobare indicatori Asfaltare strada Vidolm
 82. Hotararea nr. 15 /27.02.2017
  HCL nr. 15 din 27.02.2017 aprobare taxa autorizatii
 83. Hotararea nr. 14/27.02.2017
  HCL nr. 14 din 27.02.2017 aprobare regulament amenzi contraventionale
 84. Hotararea nr., 13/27.02.2017
  HCL nr. 13 din 27.02.2017 aprobare si modificare HCL 44 din 27.07.2016
 85. Hotararea nr. 12/27.02.2017
  HCL nr.12 din 27.02.2017 ordine de zi
 86. Hotararea nr. 11 /31.01.2017
  HCL nr. 11 din 31.01.2017 aprobare finanatre categorii de cheltuieli PNDL
 87. Hotararea nr. 10/31.01.2017
  HCL nr. 10 din 31.01.2017 aprobare indicatori tehnico-economici la obiectivul Reabilitare drum
 88. Hotararea nr. 9/31.01.2017
  HCL nr. 9 din 31.01.2017 aprobare ordine de zi
 89. Hotararea nr. 8/23.01.2017
  HCL nr. 8 din 23.01.2017 aproba Plan local de actiuni si lucrari
 90. Hotararea nr. 7/23.01.2017
  HCL nr. 7 din 23.01.2017 aproba Strategia de tarifare servicii de apa
 91. Hotararea nr.6 /23.01.2017
  HCL nr. 6 din 23.01.2017 aprobare numar posturi asistent personal
 92. Hotararea nr. 5/23.01.2017
  HCL nr. 5 din 23.01.2017 aprobare Organigrama, Stat de functii
 93. Hotararea nr. 4/23.01.2017
  HCL nr. 4 din 23 01.2017 aprobare Plan de ocupare functii publice
 94. Hotararea nr.3/23.01.2017
  HCL 3 din 23.01.2017 ordine de zi
 95. Hotarare nr. 2/07.01.2017
  HCL 2 din 07.01.2017 aprobare deficit sectiunea dezvolotare
 96. Hotararea nr. 1/07.01.2017
  HCL 1 DIN 07.01.2017 ORDINE DE ZI

Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2016

 1. Hotararea nr. 71/13.12.2016
  hcl-71-din-13-12-2016-rectificare-buget
 2. Hotararea nr. 70/13.12.2016
  hcl-70-din-12-13-2016-ordine-de-zi
 3. Hotararea nr. 69/ 05.12.2016
  hcl-69-din-05-12-2016-rectificare-buget
 4. Hotararea nr. 68 /05.12.2016
  hcl-68-din-05-12-2016-aprobare-calendar-targ-animale-si-marfuri
 5. Hotararea nr. 67 /05.12.2016
  hcl-67-din-05-12-2016-ordine-de-zi
 6. Hotararea nr. 66 /05.12.2016
  hcl-66-din-05-12-2016-presedinte-sedinta-decembrie-februarie
 7. Hotararea nr. 65/24.11.2016
  hcl-65-din-24-11-2016-marcare-si-taiere-material-loemnos
 8. Hotararea nr. 64/24.11.2016
  hcl-64-din-24-11-2016-rectificare-buget
 9. Hotararea nr. 63/24.11.2016
  hcl-63-din-24-11-2016-norme-locale-aparare-incendii
 10. Hotararea nr. 62/24.11.2016
  hcl-62-din-24-11-2016-masuri-optimizare-impotriva-incendiilor
 11. Hotararea nr. 61/24.11.2016
  hcl-61-din-24-11-2016-aprobare-raport-evaluare-incendii
 12. Hotararea nr. 60/24.11.2016
  hcl-60-din-24-11-2016-ordine-de-zi
 13. Hotararea nr. 59/31.10.2016
  hcl-59-din-31-10-2016-documenmtatie-cadastrala-dezmembrare
 14. Hotararea nr. 58/31.10.2016
  hcl-58-din-31-10-2016-rectificare-buget
 15. Hotararea nr. 57/31.10.2016
  hcl-57-din-31-10-2016-dezmembrare-teren-buscat-development
  anexa-la-hcl-57-din-31-10-2016
 16. Hotararea nr. 56 /31.10.2016
  hcl-5631-10-2016-impozite-si-taxe-locale-2017
  anexa-la-hcl-56-din-31-10-2016
 17. Hotararea nr. 55/31.10.2016
  hcl-55-din-31-10-2016-aprobare-contract-constituire-vodafone
 18. Hotararea nr. 54/31.10.2016
  hcl-54-din-31-10-2016-ordine-de-zi
 19. Hotararea nr. 53/29.09.2016
  hcl-53-din-29-09-2016-desemnare-reprezentanti-in-consiliul-de-administratie-al-scolii
 20. Hotararea nr. 52/29.09.2016
  hcl-52-din-29-09-2016-rectificare-buget-local
 21. Hotararea nr. 51/29.09.2016
  hcl-51-din-29-09-2016-ordine-de-zi
 22. Hotararea nr. 50/29.09.2016
  Descarca documentul aici
 23. Hotararea nr. 49/2016
  hcl-49-din-29-08-2016 vanzare-material-lemnos
 24. Hotararea nr. 47/2016
  hcl-47-din-29-08-2016-ordine-de-zi
 25. Hotararea nr. 46/2016
  hcl-46-din-27-07-2016-rof-la-consiliul-local
  regulamentul-de-organizare-si-functionare-al-consiliului-local
 26. Hotararea nr. 45/2016
  hcl-45-din-27-07-2016-rof-la-centru-de-informare-turistica
  regulament_centru_informare_turistica_hcl_197
 27. Hotararea nr. 44/2016
  hcl-44-din-27-07-2016-documentatie-licitatie-serviciu-de-salubrizare
 28. Hotararea nr. 43/2016
  hcl-43-din-27-07-2016-mandat-special-primar-in-aga-apa-alba
 29. Hotararea nr. 42/2016
  hcl-42-din-27-07-2016-ordine-de-zi
 30. Hotararea nr. 41/2016
  hcl-41-din-04-07-2016-modificare-hcl-19
 31. Hotararea nr. 40/2016
  hcl-40-din-04-07-2016-rectificare-buget
 32. Hotararea nr. 39/2016
  hcl-39-din-04-07-2016-ordine-de-zi
 33. Hotararea nr. 38/2016
  hcl-38-din-21-06-2016-comisii-de-specialitate
 34. Hotararea nr. 37/2016
  hcl-37-din-21-06-2016-alegere-viceprimar
 35. Hotararea nr. 36/2016
  hcl-36-din-21-06-2016-presedinte-sedinta-3-luni
 36. Hotararea nr. 35/2016
  hcl-35-din-21-06-2016 constituire-consiliul-local
 37. Hotararea nr. 34/2016
  hcl-34-din-21-06-2016-mandate-consilieri-locali
 38. Hotararea nr. 33/2016
  hcl-33-din-21-06-2016-comisie-validare
 39. Hotararea nr. 32/2016
  hcl-32-din-21-06-2016-transformare-drum-vicinal
 40. Hotararea nr. 31/2016
  hcl-31-din-21-06-2016-ordine-de-zi
 41. Hotararea nr. 30/2016
  hcl-30-din-21-06-2016-presedinte-sedinta
 42. Hotararea nr. 28/2016
  hcl-28-din-30-05-2016-ordine-de-zi
 43. Hotararea nr. 27/2016
  hcl-27-din-18-05-2016-aprobare-a-a-la-contractul-servicii-silvice
 44. Hotararea nr. 26/2016
  hcl-26din-18-05-2016-rectificare-buget-local
 45. Hotararea nr. 25/2016
  hcl-25-din-18-05-2016-validare-mandat-consiloer-horga-victor
 46. Hotararea nr. 24/2016
  hcl-24-din-18-05-2016-incetare-mandat-consilier-partila-cornel
 47. Hotararea nr. 23/2016
  hcl-23-din-18-05-2016-ordine-de-zi
 48. Hotararea nr. 22/2016
  hcl-22-din-21-03-2016-plan-de-analiza-si-acoperire-a-rsicurilor
  paarisc
 49. Hotararea nr. 21/2016
  hcl-21-din-21-03-2016-reorganizare-svsu
 50. Hotararea nr. 20/2016
  hcl-20-din-21-03-2016-rectificare-buget-local
 51. Hotararea nr. 19/2016
  hcl-19-din-21-03-2016-taxa-inchiriere-utilaje
 52. Hotararea nr. 18/2016
  hcl-18-din-21-03-2016-pasunat-animale
 53. Hotararea nr. 17/2016
  hcl-17-din-21-03-2016-ordine-de-zi
 54. Hotararea nr. 16/2016
  hcl-16-din-21-03-2016-presedinte-sedinta-martie-mai
 55. Hotararea nr. 15 /2016
  hcl-15-din-29-02-2016-convocare-aga-societatea-buscat-development
 56. Hotararea nr. 14/2016
  hcl-14-din-29-02-2016-rectificare-buget-local
 57. Hotararea nr. 13/2016
  hcl-13-din-29-02-2016-cont-incheiere-exercitiu-bugetar-la-31-12-2015
  anexa-123-la-hcl-13
 58. Hotararea nr. 12/2016
  hcl-12-din-29-02-2016 plan-local-de-actiuni-si-lucrari-de-interes-local
 59. Hotararea nr. 11/2016
  hcl-11din-29-02-2016-paap
   plan-anual-achizitii-publice-2016-anexa-la-hcl-11
 60. Hotararea nr. 10/2016
  hcl-10-din-29-02-2016-ordine-de-zi
 61. Hotararea nr. 9/2016
  hcl-9-din-29-01-2016-facilitati-fiscale
 62. Hotararea nr. 8/2016
  hcl-8-din-29-01-2016-program-functionare-centru-de-informare-turistica
 63. Hotararea nr. 7/2016
  hcl-7-din-29-01-2016buget-venituri-si-cheltuieli-si-lista-investiti
 64. Hotararea nr. 6/2016
  hcl-6-din-29-01-2016-nr-asistent-personal
 65. Hotararea nr. 5/2016
  hcl-5-din-29-01-2016-stat-de-functii-si-organigrama
 66. Hotararea nr. 4/2016
  hcl-4-din-29-01-2016-validare-mandat-consilier-partila-cornel
 67. Hotararea nr. 3/2016
  hcl-3-din-29-01-2016-ordine-de-zi
 68. Hotătârea nr.2/2016
  hcl-2-indicatori-tehnico-economici-pt-obiectivul-reabilitare-drum-comunal-dc184
 69. Hotărîrea nr.1/2016 cu privire la aprobarea ordinii de zi
  hcl-1din-15-01-2016-ordine-de-zi