HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotararea nr 3-9 din 31 ianuarie 2019

Hotararea nr. 3 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei

Hotararea nr. 4 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Planulu de actiune si lucrari pe anul 2019

Hotararea nr. 5 din 31 ianuarie 2019 aprobare retea scolara pentru anul 2019-2020

Hotararea nr. 6 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea tarifelor practicate de SC ECO MONTAN APUSENI pentru activitatea de colectare deseuri

Hotrararea nr. 7 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii si Regulamentul ADI

Hotararea nr. 8 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea contului de incheiere exercitiu bugetar la 31.12.2018

Hotararea nr. 9 din 31 ianuarie 2019 privind aprobare utilizare sume  din excedentul anului   2018 pentru sectiunea functionare 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email