HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2016

 1. Hotararea nr. 71/13.12.2016
  hcl-71-din-13-12-2016-rectificare-buget
 2. Hotararea nr. 70/13.12.2016
  hcl-70-din-12-13-2016-ordine-de-zi
 3. Hotararea nr. 69/ 05.12.2016
  hcl-69-din-05-12-2016-rectificare-buget
 4. Hotararea nr. 68 /05.12.2016
  hcl-68-din-05-12-2016-aprobare-calendar-targ-animale-si-marfuri
 5. Hotararea nr. 67 /05.12.2016
  hcl-67-din-05-12-2016-ordine-de-zi
 6. Hotararea nr. 66 /05.12.2016
  hcl-66-din-05-12-2016-presedinte-sedinta-decembrie-februarie
 7. Hotararea nr. 65/24.11.2016
  hcl-65-din-24-11-2016-marcare-si-taiere-material-loemnos
 8. Hotararea nr. 64/24.11.2016
  hcl-64-din-24-11-2016-rectificare-buget
 9. Hotararea nr. 63/24.11.2016
  hcl-63-din-24-11-2016-norme-locale-aparare-incendii
 10. Hotararea nr. 62/24.11.2016
  hcl-62-din-24-11-2016-masuri-optimizare-impotriva-incendiilor
 11. Hotararea nr. 61/24.11.2016
  hcl-61-din-24-11-2016-aprobare-raport-evaluare-incendii
 12. Hotararea nr. 60/24.11.2016
  hcl-60-din-24-11-2016-ordine-de-zi
 13. Hotararea nr. 59/31.10.2016
  hcl-59-din-31-10-2016-documenmtatie-cadastrala-dezmembrare
 14. Hotararea nr. 58/31.10.2016
  hcl-58-din-31-10-2016-rectificare-buget
 15. Hotararea nr. 57/31.10.2016
  hcl-57-din-31-10-2016-dezmembrare-teren-buscat-development
  anexa-la-hcl-57-din-31-10-2016
 16. Hotararea nr. 56 /31.10.2016
  hcl-5631-10-2016-impozite-si-taxe-locale-2017
  anexa-la-hcl-56-din-31-10-2016
 17. Hotararea nr. 55/31.10.2016
  hcl-55-din-31-10-2016-aprobare-contract-constituire-vodafone
 18. Hotararea nr. 54/31.10.2016
  hcl-54-din-31-10-2016-ordine-de-zi
 19. Hotararea nr. 53/29.09.2016
  hcl-53-din-29-09-2016-desemnare-reprezentanti-in-consiliul-de-administratie-al-scolii
 20. Hotararea nr. 52/29.09.2016
  hcl-52-din-29-09-2016-rectificare-buget-local
 21. Hotararea nr. 51/29.09.2016
  hcl-51-din-29-09-2016-ordine-de-zi
 22. Hotararea nr. 50/29.09.2016
  Descarca documentul aici
 23. Hotararea nr. 49/2016
  hcl-49-din-29-08-2016 vanzare-material-lemnos
 24. Hotararea nr. 47/2016
  hcl-47-din-29-08-2016-ordine-de-zi
 25. Hotararea nr. 46/2016
  hcl-46-din-27-07-2016-rof-la-consiliul-local
  regulamentul-de-organizare-si-functionare-al-consiliului-local
 26. Hotararea nr. 45/2016
  hcl-45-din-27-07-2016-rof-la-centru-de-informare-turistica
  regulament_centru_informare_turistica_hcl_197
 27. Hotararea nr. 44/2016
  hcl-44-din-27-07-2016-documentatie-licitatie-serviciu-de-salubrizare
 28. Hotararea nr. 43/2016
  hcl-43-din-27-07-2016-mandat-special-primar-in-aga-apa-alba
 29. Hotararea nr. 42/2016
  hcl-42-din-27-07-2016-ordine-de-zi
 30. Hotararea nr. 41/2016
  hcl-41-din-04-07-2016-modificare-hcl-19
 31. Hotararea nr. 40/2016
  hcl-40-din-04-07-2016-rectificare-buget
 32. Hotararea nr. 39/2016
  hcl-39-din-04-07-2016-ordine-de-zi
 33. Hotararea nr. 38/2016
  hcl-38-din-21-06-2016-comisii-de-specialitate
 34. Hotararea nr. 37/2016
  hcl-37-din-21-06-2016-alegere-viceprimar
 35. Hotararea nr. 36/2016
  hcl-36-din-21-06-2016-presedinte-sedinta-3-luni
 36. Hotararea nr. 35/2016
  hcl-35-din-21-06-2016 constituire-consiliul-local
 37. Hotararea nr. 34/2016
  hcl-34-din-21-06-2016-mandate-consilieri-locali
 38. Hotararea nr. 33/2016
  hcl-33-din-21-06-2016-comisie-validare
 39. Hotararea nr. 32/2016
  hcl-32-din-21-06-2016-transformare-drum-vicinal
 40. Hotararea nr. 31/2016
  hcl-31-din-21-06-2016-ordine-de-zi
 41. Hotararea nr. 30/2016
  hcl-30-din-21-06-2016-presedinte-sedinta
 42. Hotararea nr. 28/2016
  hcl-28-din-30-05-2016-ordine-de-zi
 43. Hotararea nr. 27/2016
  hcl-27-din-18-05-2016-aprobare-a-a-la-contractul-servicii-silvice
 44. Hotararea nr. 26/2016
  hcl-26din-18-05-2016-rectificare-buget-local
 45. Hotararea nr. 25/2016
  hcl-25-din-18-05-2016-validare-mandat-consiloer-horga-victor
 46. Hotararea nr. 24/2016
  hcl-24-din-18-05-2016-incetare-mandat-consilier-partila-cornel
 47. Hotararea nr. 23/2016
  hcl-23-din-18-05-2016-ordine-de-zi
 48. Hotararea nr. 22/2016
  hcl-22-din-21-03-2016-plan-de-analiza-si-acoperire-a-rsicurilor
  paarisc
 49. Hotararea nr. 21/2016
  hcl-21-din-21-03-2016-reorganizare-svsu
 50. Hotararea nr. 20/2016
  hcl-20-din-21-03-2016-rectificare-buget-local
 51. Hotararea nr. 19/2016
  hcl-19-din-21-03-2016-taxa-inchiriere-utilaje
 52. Hotararea nr. 18/2016
  hcl-18-din-21-03-2016-pasunat-animale
 53. Hotararea nr. 17/2016
  hcl-17-din-21-03-2016-ordine-de-zi
 54. Hotararea nr. 16/2016
  hcl-16-din-21-03-2016-presedinte-sedinta-martie-mai
 55. Hotararea nr. 15 /2016
  hcl-15-din-29-02-2016-convocare-aga-societatea-buscat-development
 56. Hotararea nr. 14/2016
  hcl-14-din-29-02-2016-rectificare-buget-local
 57. Hotararea nr. 13/2016
  hcl-13-din-29-02-2016-cont-incheiere-exercitiu-bugetar-la-31-12-2015
  anexa-123-la-hcl-13
 58. Hotararea nr. 12/2016
  hcl-12-din-29-02-2016 plan-local-de-actiuni-si-lucrari-de-interes-local
 59. Hotararea nr. 11/2016
  hcl-11din-29-02-2016-paap
   plan-anual-achizitii-publice-2016-anexa-la-hcl-11
 60. Hotararea nr. 10/2016
  hcl-10-din-29-02-2016-ordine-de-zi
 61. Hotararea nr. 9/2016
  hcl-9-din-29-01-2016-facilitati-fiscale
 62. Hotararea nr. 8/2016
  hcl-8-din-29-01-2016-program-functionare-centru-de-informare-turistica
 63. Hotararea nr. 7/2016
  hcl-7-din-29-01-2016buget-venituri-si-cheltuieli-si-lista-investiti
 64. Hotararea nr. 6/2016
  hcl-6-din-29-01-2016-nr-asistent-personal
 65. Hotararea nr. 5/2016
  hcl-5-din-29-01-2016-stat-de-functii-si-organigrama
 66. Hotararea nr. 4/2016
  hcl-4-din-29-01-2016-validare-mandat-consilier-partila-cornel
 67. Hotararea nr. 3/2016
  hcl-3-din-29-01-2016-ordine-de-zi
 68. Hotătârea nr.2/2016
  hcl-2-indicatori-tehnico-economici-pt-obiectivul-reabilitare-drum-comunal-dc184
 69. Hotărîrea nr.1/2016 cu privire la aprobarea ordinii de zi
  hcl-1din-15-01-2016-ordine-de-zi
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email