HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotararea nr. 42/27.08.2020- rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr. 40/27.08.2020 alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 41/27.08.2020- aprobare ordine de zi sedinta

Hotararea Consiliului Local nr. 39 din 15 iulie 2020 aprobare modificare organigrama si stat de functii

Print Friendly, PDF & Email