Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

a) Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

b) Dispoziţiile autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Declarații de avere și de interese

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Transparența veniturilor salariale

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Toate documentele de interes public

Vânzare material lemnos pe picior

ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA OCOLIS PRIMARIA Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152 Tel/ fax : 0258/700888 ; e-mail primariaocolis@yahoo.com web www ocolis-ab.ro ___________________________________________________________________________  Nr. 911 / 10.04.2018   A N U N Ț Vânzare material lemnos pe picior Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax […]

Citește mai mult

Proiecte de hotarari luna aprilie

Proiect Hotarare aprobare convocare AGA SC BUSCAT DEVELOPMENT SRL Descarca documentul aici Proiect Hotarare Crucea Rosie Descarca documentul aici Proiect Hotarare modificae si completare HCL 82 DIN 2017 Descarca documentul aici Proiect Hotarare modificare art. 2 HCL NR. 87 DIN 2017 Descarca documentul aici Proiect hotarare rectificare buget Descarca documentul aici

Citește mai mult

Hotararea nr. 16 -25 din 30.03.2018

Hotarara nr. 16 din 30.03.2018 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local din data de 30.03.2018 Descarca documentul aici Hotararea nr. 17 din 30.03.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei datorate  la  ADI SALUBRIS ALBA Descarca documentul aici Hotararea nr. 18 din 30.03.2018 privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a Comunei Ocolis pe anul  […]

Citește mai mult

Hotararea nr. 13-15 din 21.03.2018

Hotararea nr. 13/21.03.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței Consiliului Local din data de 21.03.2018 Descarca documentul aici Hotararea nr. 14/21.03.2018 privind investitia Reabilitare si dotare Dispensar Uman Descarca documentul aici Hotararea nr. 15 din 21.03.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 din data de 21.03.2018 Descarca documentul aici

Citește mai mult