INFORMAȚII PUBLICE - Anunțuri publice

Liberul acces la informațiile de interes public este garantat prin lege. Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de  Legea 544/2001 și Legea 52/2003 . 

Citește aici anunțurile publice

A N U N Ț Vânzare material lemnos pe picior

ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA OCOLIS PRIMARIA Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152 Tel/ fax : 0258/700888 ; e-mail primariaocolis@yahoo.com web www ocolis-ab.ro ___________________________________________________________________________ Nr. 38 / 08.01.2018 A N U N Ț Vânzare material lemnos pe picior 1. Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

ANUNT VANZARE MATERIAL LEMNOS PE PICIOR

ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA OCOLIS PRIMARIA Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152 Tel/ fax : 0258/700888 ; e-mail primariaocolis@yahoo.com web www ocolis-ab.ro ___________________________________________________________________________ Nr. 2535 / 07.12.2017 A N U N Ț Vânzare material lemnos pe picior 1. Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

ANUNT VANZARE MATERIAL LEMNOS PE PICIOR

ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA OCOLIS PRIMARIA Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152 Tel/ fax : 0258/700888 ; e-mail primariaocolis@yahoo.com web www ocolis-ab.ro ___________________________________________________________________________  Nr. 2535 / 07.12.2017   A N U N Ț Vânzare material lemnos pe picior Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email