INFORMAȚII PUBLICE - Anunțuri publice

Liberul acces la informațiile de interes public este garantat prin lege. Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de  Legea 544/2001 și Legea 52/2003 . 

Citește aici anunțurile publice

Vânzare material lemnos pe picior

ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA OCOLIS PRIMARIA Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152 Tel/ fax : 0258/700888 ; e-mail primariaocolis@yahoo.com web www ocolis-ab.ro ___________________________________________________________________________  Nr. 911 / 10.04.2018   A N U N Ț Vânzare material lemnos pe picior Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email