Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2017

 1. Hotararea nr. 94/17.12.2017
  HCVL 94 din 17.12.2017 rectifiocare buget local
 2. Hotararea nr. 93/17.12.2017
  HCL 93 din 17.12.2017 insusire Raport evaluare inventar bunuri dom. public (1)
 3. Hotararea nr. 92/17.12.2017
  ANEXA la HCL 92
  HCL 92 DIN 17.12.2017 stabilire impozite si taxe 2018
 4. Hotararea nr. 91/17.12.2017
  HCL 91 DIN 17.12.2017 aprobare ordine de zi
 5. Hotararea nr. 90 / 27.11.2017
  HCL 90 din 27.11 modificare hcl 75 din 16.10.
 6. Hotararea nr. 89 /27.11.2017
  HCL 89 din 27.11 revocare hcl 74 din 16.10.
 7. Hotararea nr. 88 / 27.11.2017
  HCL 88 din 27.11 rectificare buget
 8. Hotararea nr. 87 / 27.11.2017
  HCL 87 din 27.11. licitatie material lemnos
 9. Hotararea nr. 86/ 27.11.2017
  HCL 86 din 27.11. aprobare ADI MOTII GAZ
 10. Hotararea nr. 85 / 27.11.2017
  HCL 85 din 27.11 calendar targuri 2018
 11. Hotararea nr. 84 /27.11.2017
  HCL 84 din 27.11.2017 ordine de zi
 12. ANUNT PUBLIC
  anunt public – proiect hot. impozite si taxe locale 2018
 13. Hotararea nr. 83/07.11.2017
  HCL 83 din 07.11. obiective propuse BUSCAT DEVELOPMENT
 14. Hotararea nr. 82/07.11.2017
  HCL 82 dinm 07.11. intocmire amenajament silvic
 15. Hotararea nr. 81/07.11.2017
  HCL 81 07.11. ordine de zi
 16. Hotararea nr. 80/03.11.2017
  HCL 80 din 03.11. cladire administrativa Dispensar Uman
 17. Hotararea nr. 79/03.11.2017
  HCL 79 din 03.11. aprobare consum carburanti vehicule
 18. Hotararea nr. 78/03.11.2017
  HCL 78 din 03.11. rectificare buget , reactuaqlizare lista investitii
 19. Hotararea nr. 77/03.11.2017
  HCL 77 din 03.11. ordine de zi
 20. Hotararea nr. 76/03.11.2017
  HCL nr. 76 din 03.11. presedinte sedinta perioada noiembrie -ianuarie 2018
 21. Hotararea nr. 75/16.10.2017
  HCL 75 din 16.10. aproba contract asistenta juridica – avocat
 22. Hotararea nr. 74/16.10.2017
  HCL 75 din 16.10. inscriere in CF 70255
 23. Hotararea nr. 73/16.10.2017
  HCL 73 din 16.10. rectificare buget local si actrualizare lista investitii
 24. Hotararea nr. 72/16.10.2017
  HCL 72 din 16.10.2017 mandat special A.D.I
 25. Hotararea nr. 71/16.10.2017
  HCL 71 din 16.10.2017 ordine de zi
 26. Lista retribuțiilor pe funcții în cadrul primăriei Comunei Ocoliș conform legii 153/2017 și HCL nr. 53/2017
  salarii_2017
 27. Hotararea nr. 70 / 28.09.2017
  HCL 70 din 28.09.2017desemnare consilieri in consiliul de administrare al Scolii
 28. Hotararea nr. 69 / 28.09.2017
  HCL 69 din 28.09.2017modificare domeniu prival al com. Ocolis
 29. Hotararea nr. 68 / 28.09.2017
  HCL 68 din 28.09.2017aprobare acces pe drum vicinal
 30. Hotararea nr. 67 / 28.09.2017
  HCL 67 din 28.09.2017 rectificare buget , reactualizare lisa investitii
 31. Hotararea nr. 66 / 28.09.2017
  HCL 66 din 28.09.2017 raport evaluare concesionare teren
  anexa la hcl 66 din 28.09.
  anexa 1 la hcl 66 din 28.09.
  documentatie cadastrala anexa la hcl 66 din 28.09
 32. Hotararea nr. 65 / 28.09.2017
  HCL 65 din 28.09.2017 ordine de zi
 33. Hotararea nr. 64 / 31.08.2017
  HCL 64 din 31.08.2017 aprobare marcare material l;emnos
 34. Hotararea nr. 63 / 31.08.2017
  HCL 63 din 31.08.201`7 aprobare rectificare buget si lista investitii
 35. Hotararea nr. 62/31.08.2017
  HCL 62 din 31.08.2017 aprobare extindere intravilan com. Ocolis
 36. Hotararea nr. 61/31.08.2017
  HCL 61 din 31.08.2017 aprobare ordine de zi
 37. Hotararea nr. 60/16.08.2017
  HCL 60 din 16.08.2017 aprobare cont executie la 30.06.2017
 38. Hotararea nr. 59/16.08.2017
  HCL 59 din 16.08.2017 modificare si completare art. 73 din ROF CL Ocolis
 39. Hotararea nr. 58/16.08.2017
  HCL 58 din 16.08.2017rectificare buget
 40. Hotararea nr. 57/16.08.2017
  HCL 57 din 16.08.2017 modificare anexa la hcl 53 din 24.07.2017
 41. Hotararea nr. 56 / 16.08.2017
  HCL 56 din 16.08.2017 ordine de zi
 42. Hotararea nr. 55/16.08.2017
  HCL 55 DIN 16.08.2017 presedinte sedinta august -octombrie
 43. Hotararea nr. 54/24.07.2017
  HCL nr. 54 din 24.07.2017 rectificare buget
 44. Hotararea nr. 53/24.07.2017
  HCL nr. 52 din 24.07.2017 stabilire salarii
 45. Hotararea nr. 52/24.07.2017
  HCL nr. 52 din 24.07.2017 ordine de zi
 46. Hotararea nr. 51/29.06.2017
  HCL nr. 51 din 29.06.2017 rectificare buget
 47. Hotararea nr. 50/29.06.2017
  HCL nr. 50 din 29.06.2017ordine de zi
 48. Hotararea nr. 49/29.06.2017
  HCL nr. 49 din 29.06.2017 alegere presedinte sedinta
 49. Hotararea nr. 48 /24.06.2017
  HCL nr. 48 din 24.06.2017 asistenta juridica
 50. Hotararea nr. 47/24.06.2017
  HCL n3. 47 din 24.06.2017 ordine de zi
 51. Hotararea nr. 46/30.05.2017
  HCL nr. 46 din 30.05. 2017trecere imobil din domeniu privat in public
 52. Hotararea nr. 45/30.05.2017
  HCL nr. 45 din 30.05.2017 aproba reorganizare SVSU
 53. Hotararea nr. 44/30.05.2017
  HCL nr. 44 din 30.05.2017 aprobare studiu de fundamentare al serviciului de salubrizare
 54. Hotararea nr. 43/30.05.2017
  HCL nr. 43 din 30.05.2017 aprobare ordine de zi
 55. Hotararea nr. 42/30.05.2017
  HCL nr. 42 din 30.05.2017 alegere presedinte sedinta mai- iulie
 56. Hotararea nr. 41/ 10.05.2017
  HCL NR. 41 din 10.05.2017 intabulare imobil in domeniu public
 57. Hotararea nr. 40/ 10.05.2017
  HCL nr. 40 din 10.05.2017 ordine de zi
 58. Hotararea nr. 39/04.05.2017
  HCL nr. 39 din 04.0.2017 elaborare amenajamet pastoral
 59. Hotararea nr. 38/04.05.2017
  HCL nr.38 din 04.05.2017 aprobare ordine de zi
 60. Hotararea nr. 37 / 26.04.2017
  HCL 37 din 26.04.2017 aprobare taxe locale
 61. Hotararea nr. 36  / 26.04.2017
  HCL 36 din 26.04.2017 aprobare proiect Modernizare drumuri forestiere
 62. Hotararea nr. 35 / 26.04.2017
  HCL 35 DIN 26.04.2017 APROBARE DATE PASUNAT ANIMNALE
 63. Hotararea nr. 34 /26.04.2017
  HCL 34 din din 26.04.2017 aprobare reglementare lucru cu foc si fumat
 64. Hotararea nr. 33 / 26.04.2017
  HCL nr. 33 din 26.04.2017 apropare PAAP
 65. Hotararea nr. 32/26.04.2017
  HCL nr. 32 din 26.04.2017 aprobare ordine de zi
 66. Hotararea nr. 31/21.03.2017
  HCL 31 din 21.03.2017 buget local venituri si cheltuieli
 67. Hotararea nr. 30/21.03.2017
  HCL 30 din 21.03.2017 aprobare Statut comuna Ocolis
 68. Hotararea nr.29/21.03.2017
  HCL 29 din 21.03.2017 modificare si completare hcl 112017
 69. Hotararea nr. 28/21.03.2017
  HCL 28 din 21.03.2017 ordine de zi
 70. Hotararea nr. 27/14.03.2017
  HCL 27 din 14.03.2017 cofinantare Reabilitare si dotare dispensar uman
 71. Hotararea nr. 26/14.03.2017
  HCL 26 din 14.03.2017 cofinantare Modernizare si dotare baza sportiva
 72. Hotararea nr. 25/14.03.2017
  HCL 25 din 14.03.2017 cofinantare Realizare pod peste valea Ocolisului La Cruce
 73. Hotararea nr. 24/ 14.03.2017
  HCL 24 din 14.03.2017 cofinantare Realizare pod peste Valea Ocolisului la Steaza
 74. Hotararea nr. 23/14.03.2017
  HCL 23 din 14.03.201`7cofinantare Reabilitare si dotareinternat scolar
 75. Hotararea nr. 22/14.03.2017
  HCL 22 din 14.03.2017 ordine de zi
 76. Hotararea nr. 21/14.03.2017
  HCL 21din 14.03.2017presedinte sedinta martie-mai
 77. Hotararea nr. 20/27.02.2017
  HCL nr. 20 din 27.02.2017 actualizare PUG SI RLU
 78. Hotararea nr. 19/27.02.2017
  HCL nr. 19 din 27.02.2017 aprobare retea scolara -an scolar 2017-2018
 79. Hotararea nr. 18/27.02.2017
  HCL nr. 18 acordare AVIZ RCS&RDS SA
 80. Hotararea nr. 17 /27.02.2017
  HCL nr. 17 din 27.02.2017 aprobare cont incheiere exercitiu bugetar 31.12.2016
 81. Hotararea nr. 16/27.02.2017
  HCL nr. 16 din 27.02.2017 aprobare indicatori Asfaltare strada Vidolm
 82. Hotararea nr. 15 /27.02.2017
  HCL nr. 15 din 27.02.2017 aprobare taxa autorizatii
 83. Hotararea nr. 14/27.02.2017
  HCL nr. 14 din 27.02.2017 aprobare regulament amenzi contraventionale
 84. Hotararea nr., 13/27.02.2017
  HCL nr. 13 din 27.02.2017 aprobare si modificare HCL 44 din 27.07.2016
 85. Hotararea nr. 12/27.02.2017
  HCL nr.12 din 27.02.2017 ordine de zi
 86. Hotararea nr. 11 /31.01.2017
  HCL nr. 11 din 31.01.2017 aprobare finanatre categorii de cheltuieli PNDL
 87. Hotararea nr. 10/31.01.2017
  HCL nr. 10 din 31.01.2017 aprobare indicatori tehnico-economici la obiectivul Reabilitare drum
 88. Hotararea nr. 9/31.01.2017
  HCL nr. 9 din 31.01.2017 aprobare ordine de zi
 89. Hotararea nr. 8/23.01.2017
  HCL nr. 8 din 23.01.2017 aproba Plan local de actiuni si lucrari
 90. Hotararea nr. 7/23.01.2017
  HCL nr. 7 din 23.01.2017 aproba Strategia de tarifare servicii de apa
 91. Hotararea nr.6 /23.01.2017
  HCL nr. 6 din 23.01.2017 aprobare numar posturi asistent personal
 92. Hotararea nr. 5/23.01.2017
  HCL nr. 5 din 23.01.2017 aprobare Organigrama, Stat de functii
 93. Hotararea nr. 4/23.01.2017
  HCL nr. 4 din 23 01.2017 aprobare Plan de ocupare functii publice
 94. Hotararea nr.3/23.01.2017
  HCL 3 din 23.01.2017 ordine de zi
 95. Hotarare nr. 2/07.01.2017
  HCL 2 din 07.01.2017 aprobare deficit sectiunea dezvolotare
 96. Hotararea nr. 1/07.01.2017
  HCL 1 DIN 07.01.2017 ORDINE DE ZI
Print Friendly, PDF & Email

Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2016

 1. Hotararea nr. 71/13.12.2016
  hcl-71-din-13-12-2016-rectificare-buget
 2. Hotararea nr. 70/13.12.2016
  hcl-70-din-12-13-2016-ordine-de-zi
 3. Hotararea nr. 69/ 05.12.2016
  hcl-69-din-05-12-2016-rectificare-buget
 4. Hotararea nr. 68 /05.12.2016
  hcl-68-din-05-12-2016-aprobare-calendar-targ-animale-si-marfuri
 5. Hotararea nr. 67 /05.12.2016
  hcl-67-din-05-12-2016-ordine-de-zi
 6. Hotararea nr. 66 /05.12.2016
  hcl-66-din-05-12-2016-presedinte-sedinta-decembrie-februarie
 7. Hotararea nr. 65/24.11.2016
  hcl-65-din-24-11-2016-marcare-si-taiere-material-loemnos
 8. Hotararea nr. 64/24.11.2016
  hcl-64-din-24-11-2016-rectificare-buget
 9. Hotararea nr. 63/24.11.2016
  hcl-63-din-24-11-2016-norme-locale-aparare-incendii
 10. Hotararea nr. 62/24.11.2016
  hcl-62-din-24-11-2016-masuri-optimizare-impotriva-incendiilor
 11. Hotararea nr. 61/24.11.2016
  hcl-61-din-24-11-2016-aprobare-raport-evaluare-incendii
 12. Hotararea nr. 60/24.11.2016
  hcl-60-din-24-11-2016-ordine-de-zi
 13. Hotararea nr. 59/31.10.2016
  hcl-59-din-31-10-2016-documenmtatie-cadastrala-dezmembrare
 14. Hotararea nr. 58/31.10.2016
  hcl-58-din-31-10-2016-rectificare-buget
 15. Hotararea nr. 57/31.10.2016
  hcl-57-din-31-10-2016-dezmembrare-teren-buscat-development
  anexa-la-hcl-57-din-31-10-2016
 16. Hotararea nr. 56 /31.10.2016
  hcl-5631-10-2016-impozite-si-taxe-locale-2017
  anexa-la-hcl-56-din-31-10-2016
 17. Hotararea nr. 55/31.10.2016
  hcl-55-din-31-10-2016-aprobare-contract-constituire-vodafone
 18. Hotararea nr. 54/31.10.2016
  hcl-54-din-31-10-2016-ordine-de-zi
 19. Hotararea nr. 53/29.09.2016
  hcl-53-din-29-09-2016-desemnare-reprezentanti-in-consiliul-de-administratie-al-scolii
 20. Hotararea nr. 52/29.09.2016
  hcl-52-din-29-09-2016-rectificare-buget-local
 21. Hotararea nr. 51/29.09.2016
  hcl-51-din-29-09-2016-ordine-de-zi
 22. Hotararea nr. 50/29.09.2016
  Descarca documentul aici
 23. Hotararea nr. 49/2016
  hcl-49-din-29-08-2016 vanzare-material-lemnos
 24. Hotararea nr. 47/2016
  hcl-47-din-29-08-2016-ordine-de-zi
 25. Hotararea nr. 46/2016
  hcl-46-din-27-07-2016-rof-la-consiliul-local
  regulamentul-de-organizare-si-functionare-al-consiliului-local
 26. Hotararea nr. 45/2016
  hcl-45-din-27-07-2016-rof-la-centru-de-informare-turistica
  regulament_centru_informare_turistica_hcl_197
 27. Hotararea nr. 44/2016
  hcl-44-din-27-07-2016-documentatie-licitatie-serviciu-de-salubrizare
 28. Hotararea nr. 43/2016
  hcl-43-din-27-07-2016-mandat-special-primar-in-aga-apa-alba
 29. Hotararea nr. 42/2016
  hcl-42-din-27-07-2016-ordine-de-zi
 30. Hotararea nr. 41/2016
  hcl-41-din-04-07-2016-modificare-hcl-19
 31. Hotararea nr. 40/2016
  hcl-40-din-04-07-2016-rectificare-buget
 32. Hotararea nr. 39/2016
  hcl-39-din-04-07-2016-ordine-de-zi
 33. Hotararea nr. 38/2016
  hcl-38-din-21-06-2016-comisii-de-specialitate
 34. Hotararea nr. 37/2016
  hcl-37-din-21-06-2016-alegere-viceprimar
 35. Hotararea nr. 36/2016
  hcl-36-din-21-06-2016-presedinte-sedinta-3-luni
 36. Hotararea nr. 35/2016
  hcl-35-din-21-06-2016 constituire-consiliul-local
 37. Hotararea nr. 34/2016
  hcl-34-din-21-06-2016-mandate-consilieri-locali
 38. Hotararea nr. 33/2016
  hcl-33-din-21-06-2016-comisie-validare
 39. Hotararea nr. 32/2016
  hcl-32-din-21-06-2016-transformare-drum-vicinal
 40. Hotararea nr. 31/2016
  hcl-31-din-21-06-2016-ordine-de-zi
 41. Hotararea nr. 30/2016
  hcl-30-din-21-06-2016-presedinte-sedinta
 42. Hotararea nr. 28/2016
  hcl-28-din-30-05-2016-ordine-de-zi
 43. Hotararea nr. 27/2016
  hcl-27-din-18-05-2016-aprobare-a-a-la-contractul-servicii-silvice
 44. Hotararea nr. 26/2016
  hcl-26din-18-05-2016-rectificare-buget-local
 45. Hotararea nr. 25/2016
  hcl-25-din-18-05-2016-validare-mandat-consiloer-horga-victor
 46. Hotararea nr. 24/2016
  hcl-24-din-18-05-2016-incetare-mandat-consilier-partila-cornel
 47. Hotararea nr. 23/2016
  hcl-23-din-18-05-2016-ordine-de-zi
 48. Hotararea nr. 22/2016
  hcl-22-din-21-03-2016-plan-de-analiza-si-acoperire-a-rsicurilor
  paarisc
 49. Hotararea nr. 21/2016
  hcl-21-din-21-03-2016-reorganizare-svsu
 50. Hotararea nr. 20/2016
  hcl-20-din-21-03-2016-rectificare-buget-local
 51. Hotararea nr. 19/2016
  hcl-19-din-21-03-2016-taxa-inchiriere-utilaje
 52. Hotararea nr. 18/2016
  hcl-18-din-21-03-2016-pasunat-animale
 53. Hotararea nr. 17/2016
  hcl-17-din-21-03-2016-ordine-de-zi
 54. Hotararea nr. 16/2016
  hcl-16-din-21-03-2016-presedinte-sedinta-martie-mai
 55. Hotararea nr. 15 /2016
  hcl-15-din-29-02-2016-convocare-aga-societatea-buscat-development
 56. Hotararea nr. 14/2016
  hcl-14-din-29-02-2016-rectificare-buget-local
 57. Hotararea nr. 13/2016
  hcl-13-din-29-02-2016-cont-incheiere-exercitiu-bugetar-la-31-12-2015
  anexa-123-la-hcl-13
 58. Hotararea nr. 12/2016
  hcl-12-din-29-02-2016 plan-local-de-actiuni-si-lucrari-de-interes-local
 59. Hotararea nr. 11/2016
  hcl-11din-29-02-2016-paap
   plan-anual-achizitii-publice-2016-anexa-la-hcl-11
 60. Hotararea nr. 10/2016
  hcl-10-din-29-02-2016-ordine-de-zi
 61. Hotararea nr. 9/2016
  hcl-9-din-29-01-2016-facilitati-fiscale
 62. Hotararea nr. 8/2016
  hcl-8-din-29-01-2016-program-functionare-centru-de-informare-turistica
 63. Hotararea nr. 7/2016
  hcl-7-din-29-01-2016buget-venituri-si-cheltuieli-si-lista-investiti
 64. Hotararea nr. 6/2016
  hcl-6-din-29-01-2016-nr-asistent-personal
 65. Hotararea nr. 5/2016
  hcl-5-din-29-01-2016-stat-de-functii-si-organigrama
 66. Hotararea nr. 4/2016
  hcl-4-din-29-01-2016-validare-mandat-consilier-partila-cornel
 67. Hotararea nr. 3/2016
  hcl-3-din-29-01-2016-ordine-de-zi
 68. Hotătârea nr.2/2016
  hcl-2-indicatori-tehnico-economici-pt-obiectivul-reabilitare-drum-comunal-dc184
 69. Hotărîrea nr.1/2016 cu privire la aprobarea ordinii de zi
  hcl-1din-15-01-2016-ordine-de-zi
Print Friendly, PDF & Email