Hotararea nr. 39 – 42 din 29.06.2018

 1. Hotararea   nr. 39 din 29.06. 2018 aprobare ordine de zi
  Descarca documentul aici
 2. Hotararea  nr. 40 din 29.06.2018 aprobarea contului de executie la 31.05.2018
  Descarca documentul aici
 3. Hotararea nr. 41 din 29.06.2018 aprobare raport de reevaluare inventar bunuri din domeniul privat al UAT COMUNA OCOLIS
  Descarca documentul aici
  Descarca documentul aici
  Descarca documentul aici
 4. Hotararea  nr. 42 din 29.06.2018 aprobare numire administrator la SC BUSCAT DEVELOPMENT pe o perioada de 4 ani dl. COSMA VASILE
  Descarca documentul aici
Print Friendly, PDF & Email

Hotararea nr. 32 – 38 /30.05.2018

 1. Hotararea nr. 32 din 30.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pt perioada mai-iulie 2018 a Consiliului Local
  Descarca documentul aici
 2. Hotararea nr. 33 din 30.05.2018 aprobarea ordinii de zi a sedintei
  Descarca documentul aici
 3. Hotararea nr. 34 din 30.05.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Ocolis pe anul 2018
  Descarca documentul aici
 4. Hotararea nr. 35 din 30.05.2018 privind aderarea Comunei Ocolis la Asociatia Comunelor de Munte – Muntii Apuseni Alba
  Descarca documentul aici
 5. Hotararea nr. 36 din 30.05.2018 privind insusirea noului Acord de cooperare pt organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
  Descarca documentul aici
 6. Hotararea nr. 37 din 30.05.2018 aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comunei Ocolis
  Descarca documentul aici
  rof pag 1-11 rof pag. 12-39 rof pag.40-54
 7. Hotararea nr. 38 din 30.05.2018 aprobarea act constitutiv persoana desemnata si Hot. 1 a societatii SC BUSCAT DEVELOPMENT SRL
  Descarca documentul aici
  Anexe la Hotarare – nota informare, act constitutiv, hot. AGA tip pt notar si Hotararea nr. 1 BUSCAT DEVELOPMENT
  Descarca documentul aiciDescarca documentul aiciDescarca documentul aici
Print Friendly, PDF & Email

Hotararea nr. 26 – 31 / 16.04.2018

 1. Hotararea nr. 26 din 16.04.2018 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consililului Local  din 16.04.2018
  Descarca documentul aici
 2. Hotararea nr. 27 din 16.04.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 al Comunei Ocolis
  Descarca documentul aici
 3. Hotararea nr. 28 din 16.04.2018 privind respingerea proiectului de hotarare privind aderarea comunei prin Consiliul Local al Comunei Ocolis la Societatea  Nationala  de Cruce Rosie
  Descarca documentul aici
 4. Hotararea nr. 29 din 16.04.2018 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 82 din 2017, cu privire la intocmirea unui nou amenajament silvic in perioada 2018-2028 pt fondul forestier, proprietate publica a comunei Ocolis
  Descarca documentul aici
 5. Hotararea nr. 30 din 16.04.2018 privind aprobarea modificarii art. 2 al HCL nr. 87 din 27.11.2017 si art. 1 al HCL nr. 7 din 06.02.2018
  Descarca documentul aici
 6. Hotararea nr. 31 din 16.04.2018 privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a societatii BUSCAT DEVELOPMENT SRL pentru data de 30 mai 2018
  Descarca documentul aici
Print Friendly, PDF & Email