SITUATII FINANCIARE LA 31 MARTIE 2019

Cont rezultat patrimonial la 31 martie 2019

Situatia active si datorii la 31 martie 2019

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situatia fluxuri  de trezorerie

Situatia fluxuri de numerar p[e conturi

Posted in Execuția bugetară, Fără categorie.