RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE A LEGII 544/2001 pentru anul 2016

RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE A LEGII 544/2001
privind încălcarea dreptului de liber acces la informații de interes public

Raportul de evaluare pentru anul 2016

Posted in Raport aplicare Legea 544/2001.