Hotararea Consiliului Local nr. 12 din 28 februrie 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 12 din 28 februarie 2019 privind aprobarea planului anual al achizitiilor publice pe anul 2019

Programul Anual al Achizitiilor publice pe anul 2019

Anexa achizitii directe 

PAAP 2019   la investitia  Reabilitare si Dotare Dispensar Uman in comuna Ocolis

PAAP 2019 la investitia Realizare pod peste Valea Ocolisului La Steaza 

PAAP 2019 la investitia Realizare pod peste Valea Ocolisului La Cruce , comuna Ocolis, judetul Alba

Print Friendly, PDF & Email

Hotararea nr 3-9 din 31 ianuarie 2019

Hotararea nr. 3 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei

Hotararea nr. 4 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Planulu de actiune si lucrari pe anul 2019

Hotararea nr. 5 din 31 ianuarie 2019 aprobare retea scolara pentru anul 2019-2020

Hotararea nr. 6 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea tarifelor practicate de SC ECO MONTAN APUSENI pentru activitatea de colectare deseuri

Hotrararea nr. 7 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii si Regulamentul ADI

Hotararea nr. 8 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea contului de incheiere exercitiu bugetar la 31.12.2018

Hotararea nr. 9 din 31 ianuarie 2019 privind aprobare utilizare sume  din excedentul anului   2018 pentru sectiunea functionare 

Print Friendly, PDF & Email