Hotararea Consiliului Local nr. 12 din 28 februrie 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 12 din 28 februarie 2019 privind aprobarea planului anual al achizitiilor publice pe anul 2019

Programul Anual al Achizitiilor publice pe anul 2019

Anexa achizitii directe 

PAAP 2019   la investitia  Reabilitare si Dotare Dispensar Uman in comuna Ocolis

PAAP 2019 la investitia Realizare pod peste Valea Ocolisului La Steaza 

PAAP 2019 la investitia Realizare pod peste Valea Ocolisului La Cruce , comuna Ocolis, judetul Alba

Print Friendly, PDF & Email

Hotararea nr 3-9 din 31 ianuarie 2019

Hotararea nr. 3 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei

Hotararea nr. 4 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Planulu de actiune si lucrari pe anul 2019

Hotararea nr. 5 din 31 ianuarie 2019 aprobare retea scolara pentru anul 2019-2020

Hotararea nr. 6 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea tarifelor practicate de SC ECO MONTAN APUSENI pentru activitatea de colectare deseuri

Hotrararea nr. 7 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii si Regulamentul ADI

Hotararea nr. 8 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea contului de incheiere exercitiu bugetar la 31.12.2018

Hotararea nr. 9 din 31 ianuarie 2019 privind aprobare utilizare sume  din excedentul anului   2018 pentru sectiunea functionare 

Print Friendly, PDF & Email

Hotararea nr. 67 – 73 din 14 decembrie 2018

 1. HCL 67 din 14.12.2018 aprobare  ordine de zi a sedintei
  descarca documentul aici
 2. HCL 68 din 14.12.2018  aprobare constituire Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ” MOTII, TARA DE PIATRA” si Act consitutiv si Statutul asociatiei
  descarca documentul aici
 3. Act constitutiv si statut ADI Motii, Tara de piatra
  descarca documentul aici
  descarca documentul aici
 4. HCL 69 din 14.12.2018 aprobare  stat de functii si organigrama primarie
  descarca documentul aici
 5. HCL 70 din 14.12.2018 aprobare  numar posturi asistent personal persoane cu handicap
  descarca documentul aici
 6. HCL 71 din 14.12.2018 aprobare  stabilire impozite si taxe locale  pe  anul  2019
  descarca documentl aici
  descarca documentul aici
 7. HCL 72 din 14.12.2018 aprobare  rectificare buget local
  descarca documentul aici
 8. HCL 73 din 14.12.2018  aprobare prelungire termen   Plan Urbanistic General al Comunei Ocolis
  descarca documentul aici
Print Friendly, PDF & Email

Hotararea nr. 60 – 63 din 31 octombrie 2018

 1. Hotararea nr. 60  aprobarea ordinii de zi  a Consiliului Local  din 31.10.2018
  Descarca documentul aici
 2. Hotararea nr. 61 rectificarea bugetului local pe anul 2018 din 31.10.2018
  Descarca documentul aici
 3. Hotararea nr. 62 aprobarea Calendarului de  targuri si piete pe anul 2019 din 31.10.2018
  Descarca documentul aici
 4. Hotararea nr. 63 aprobarea actului aditional la contractul de prestari serviii paza
  Descarca documentul aici
Print Friendly, PDF & Email