Lista documentelor necesare pentru obținerea Venitului Minim de Incluziune (VMI)

Documentele necesare pentru solicitarea Venitului Minim de Incluziune sunt:

Formular standard de cerere pentru acordare VMI
– Declaraţie pe propria răspundere
– Actul de identitate al solicitantului si al membrilor familiei
– Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
– Certificat de naştere pentru fiecare copil
– Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
– Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani
Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
– Alte documente specifice situaţiei beneficiarului

:: actualizez lista