HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotararea nr. 16 -25 din 30.03.2018

 1. Hotarara nr. 16 din 30.03.2018 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local din data de 30.03.2018
  Descarca documentul aici
 2. Hotararea nr. 17 din 30.03.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei datorate  la  ADI SALUBRIS ALBA
  Descarca documentul aici
 3. Hotararea nr. 18 din 30.03.2018 privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a Comunei Ocolis pe anul  2018
  Descarca documentul aici
 4. Hotararea nr. 19 din 30.03.2018 privind aprobarea Planului Anual al Achizitiilor Publice  – ANEXA ACHIZITII DIRECTE
  Descarca documentul aici
 5. Hotararea nr. 20 din 30.03.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018
  Descarca documentul aici
 6. Hotararea nr. 21 din 30.03.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local la 31 .12. 2017
  Descarca documentul aici
 7. Hotararea nr. 22 din 30.03.2018 stabileste datele pentru pasunatul animalelor pe imas pe terenurile proprietate privata a cetatenilor comunei
  Descarca documentul aici
 8. Hotararea nr. 23 din 30.03.2018 privind aprobarea contributiei lunare a Comunei Ocolis  datorata  Filialei Judetene Alba a Asociatiei  Comunelor din Romania pentru activitatea de audit public incepand cu anul 2018
  Descarca documentul aici
 9. Hotararea nr. 24 din 30.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 62 din 2017 al Comunei Ocolis
  Descarca documentul aici
 10. Hotararea nr. 25 din 30.03.2018 privind aprobarea taxei pentru inchirierea tractor+ remorca  al Comunei Ocolis
  Descarca documentul aici
Print Friendly, PDF & Email

Hotararea nr. 13-15 din 21.03.2018

 1. Hotararea nr. 13/21.03.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței Consiliului Local din data de 21.03.2018
  Descarca documentul aici
 2. Hotararea nr. 14/21.03.2018 privind investitia Reabilitare si dotare Dispensar Uman
  Descarca documentul aici
 3. Hotararea nr. 15 din 21.03.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 din data de 21.03.2018
  Descarca documentul aici
Print Friendly, PDF & Email

Lista funcțiilor din cadrul Primăriei Comunei Ocoliș

Lista funcțiilor din cadrul Primăriei Comunei Ocoliș, conform Legii 153/2017, începând cu 01.01.2018

DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Print Friendly, PDF & Email

Hotararea nr. 4-12/06.02.2018

 1. Hotararea nr. 12/06.02.2018 cu privire la eliberarea Atestatului de producător agricol și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 2. Hotararea nr. 11/06.02.2018, privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând societății BRUSCAT DEVELOPEMENT SRL la care Comuna Ocoliș este asociat.
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 3. Hotararea nr. 10/06.02.2018
  HCL-10-din-06.02.2018-aproba-Hot.-1-si-2-adoptatae-in-sedinta-AGA-BUSCAT-DEVELOPMENT
 4. Hotararea nr. 9/06.02.2018
  HCL-9-din-06.02.2018-aprobare-retea-scolara-2018-2019
 5. Hotararea nr. 8/06.02.2018
  HCL 8 din 06.02.2018 apropare plan local de actiuni si lucrari de interes local
 6. Hotararea nr. 7/06.02.2018
  HCL 7 din 06.02.2018 aproba modificarea art. 2 din HCL 87 din 27.11,.2017
 7. Hotararea nr. 6/06.02.2018
  HCL 6 din 06.02.2018 aprobare buget local 2018
 8. Hotararea nr. 5/06.02.2018
  HCL 5 din 06.02.2018 ordine de zi
 9. Hotararea nr. 4/06.02.2018
  HCL 4 din 06.02.2018 alegere presedinte sedinta februarie-aprilie
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email