EXECUTIA BUGETARA LA 31.12. 2018

CONT REZULTATA PATRIMONIAL LA 31.12.2018

BILANT  LA 31.12.2018

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

MIJLOACE FIXE LA 31.12.2018

MIJLOACE FIXE LA 31.12.2018

SITUATIA ACTIVE FIXE AMORTIZABILE

SITUATIA ACTIVE SI DATORII

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR PE CONTURI

SITUATIA FLUXURI DE TREZORERIE

SITUATIE MODIFICARI IN STRUCTURA ACTIVE NETE

SITUATIA ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE

VENITURI SI CHELTUIELI BUGETE 

Hotararea Consiliului Local nr. 12 din 28 februrie 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 12 din 28 februarie 2019 privind aprobarea planului anual al achizitiilor publice pe anul 2019

Programul Anual al Achizitiilor publice pe anul 2019

Anexa achizitii directe 

PAAP 2019   la investitia  Reabilitare si Dotare Dispensar Uman in comuna Ocolis

PAAP 2019 la investitia Realizare pod peste Valea Ocolisului La Steaza 

PAAP 2019 la investitia Realizare pod peste Valea Ocolisului La Cruce , comuna Ocolis, judetul Alba