Compartimentul Informare si Relatii Publice

Persoana de contact:
CHIRICA Paraschiva


tel. 0258700888 fax. 0258700900
e-mail:
primariaocolis@yahoo.com

e-mail:
primariaocolis@yahoo.com


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
De LUNI pana VINERI, orele 08 - 16
RAPOARTE ANUALE DE IMPLEMENTARE:
- Legea 52/2003
- Legea 544/2001
Publicare rapoarte